Meer informatie over een goedkope ongevallenverzekeringEen ongevallenverzekering is een verzekering die geen schade vergoed, maar een vooraf bepaalde uitkering doet indien iemand ten gevolge van een ongeval komt te overlijden of blijvende invaliditeit oploopt als gevolg van een ongeval.

De ongevallenverzekering kent een aantal varianten. Zo is er een ongevallenverzekering voor inzittenden (van een auto), een ongevallenverzekering voor bijrijders (achterop een motor), een persoonlijke ongevallenverzekering en een gezinsongevallenverzekering.

Bij de eerste twee varianten geldt de dekking uitsluitend bij een ongeval met auto of motor. De laatste twee gelden voor alle ongevallen, dus ook als je bijvoorbeeld van de trap valt.


 • Verzeker uzelf of uw hele gezin wereldwijd tegen ongevallen
 • Met uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit
 • Dubbele uitkering voor kinderen bij gelijktijdig overlijden ouders
 • Van aannemer tot verhuizer: geen enkel beroep is uitgesloten
 • Ontvang 10% internetkorting

Welke schade is gedekt?

Natuurlijk bent u verzekerd van een uitkering bij overlijden en blijvende invaliditeit bij:

 • Ongevallen waar ook ter wereld
 • Ongevallen veroorzaakt door ziekte


Maar u ontvangt bijvoorbeeld óók vergoedingen bij:

 • Repatriëring na een dodelijk ongeval in het buitenland (tot € 1.250)
 • Gelijktijdig overlijden van de ouders: dubbele uitkering voor meeverzekerde kinderen

De vergoeding bij blijvende invaliditeit is afhankelijk van de mate van invaliditeit.

Verzekerde uitkering:
Bij overlijden € 5.000,–
Bij algehele blijvende invaliditeit € 25.000,–

Het belangrijkste doel van een ongevallenverzekering is een financiële buffer te geven als je blijvende invaliditeit oploopt als gevolg van een ongeval. Dat kan erg welkom zijn om bijvoorbeeld aanpassingen in huis, aanpassingen in de auto, een lager inkomen e.d op te vangen. Het verzekerde bedrag bij overlijden ten gevolge van een ongeval is doorgaans veel lager dan het verzekerde bedrag bij blijvende invaliditeit ten gevolge van een ongeval.

De hoogte van de uitkering is bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval, naast het verzekerde bedrag, afhankelijk van de mate van invaliditeit. Dit is geregeld in de polisvoorwaarden. Dan kan bijvoorbeeld als volgt: bij blijvend (functie)verlies van: wordt uitgekeerd:

 • pink 10% van het verzekerde bedrag
 • duim 25% van het verzekerde bedrag
 • gezichtsvermogen van één oog 30% van het verzekerde bedrag
 • been 70% van het verzekerde bedrag


Doorgaans wordt, als er een opeenstapeling is van (functie)verlies, een hoger percentage uitgekeerd dan de optelsom van de percentages per “onderdeel”. Dit kan wel oplopen tot 350% van het verzekerde bedrag.

Voorwaarde voor uitkering is dat er sprake moet zijn van blijvende invaliditeit. Het kan dus voorkomen dat het tijd kost om medisch vast te stellen dat het letsel blijvend is. Even kort door de bocht: als iemand door een ongeval een pink moet missen, dan is dat blijvend. Als diezelfde pink er na een ongeval nog is, maar functieverlies heeft, kan het tijd nemen om vast te kunnen stellen of dat functieverlies ook blijvend is of dat er na verloop van tijd functieherstel is.

Doorgaans gelden beperkende voorwaarden of een hogere premie als iemand gevaarlijke sporten beoefent, een gevaarlijk beroep heeft, motor rijdt e.d. Let daarop bij het afsluiten van een ongevallenverzekering.

Een ongevallenverzekering kan erg nuttig zijn.

Kies dan wel voor een verzekerd bedrag dat financieel zoden aan de dijk zet als je hem nodig hebt.

Let altijd goed op de polisvoorwaarden voor de exacte dekking van uw verzekering!